XviD  1.3.5

XviD 1.3.5

XviD Development Team – 0,8MB – Freeware –
ra khỏi 185 phiếu
4 Stars User Rating
XviD là codec video cho máy tính, trong khi codec là viết tắt cho der [co] / [mười hai] oder, do đó mô tả một chương trình mã hóa và giải mã video kỹ thuật số. Mục đích của mã hóa dữ liệu video là giảm dư thừa-có nghĩa là để làm cho nó nhỏ hơn cho nhanh hơn truyền qua mạng máy tính hoặc cho việc lưu trữ hiệu quả hơn trên máy tính đĩa.

Tổng quan

XviD là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi XviD Development Team.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 6.723 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của XviD là 1.3.5, phát hành vào ngày 18/12/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

XviD đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 0,8MB.

Người sử dụng của XviD đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho XviD!

Cài đặt

người sử dụng 6.723 UpdateStar có XviD cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản